- KONNESSÖRER -

WITSELTOFTA WHISKY AKADEMI
Stacks Image 482
Stacks Image 486
Stacks Image 484

Witseltofta Whisky Akademi är en informell herrsammanslutning för whiskyälskande nordgöingar, främst riktat till Visseltoftabygden. Akademien fungerar som ett nätverk med återkommande provsmakningar där deltagarna själva medhjälper samt anordnar var träff. Kommande provningstillfälle och dess innehåll beslutas demokratiskt och följande "masterblender", dvs. nästkommande arrangör/-er, väljer tema fritt.

NJUTNING PÅ SOFISTIKERAD NIVÅ

Stacks Image 1337
Stacks Image 1341
Stacks Image 1339

VÅRA PROVNINGSRESULTAT BÖRJAR BLI EN LÅNG SAGA

12 ÅR OCH ÖVER 200 SORTER SENARE… DET FORTSÄTTER

Stacks Image 1183

Historik "Sensommaren 2006, en torr sommar har just passerat och utgifterna för öl pressat budgeten. I Visseltofta med dess omnejd har ett antal män tröttnat på det vattniga mältade kornet med humlebeska. Samtidigt har damkulturen vuxit sig starkare och begreppet damafton alltför ofta synts i olika informativa kanaler. En herrafton kändes härmande, en whiskyprovarkväll med grillad korv i skenet av klubbstugans enda ytterlampa med tusentals blodtörstande flygfän i kvällsmörkret helt rätt. Tanken blev förverkligad och fem skotska fullblod analyserades. Det var så det började och det är på den vägen de strävar vidare." "För den som njuter livets goda med vänner goda lever nog längre, vänta och se."

I VÄNNERS LAG

PROVNINGARNA

Akademien har sedan start avsmakat ett antal typer av whisky, inte bara den skotska single-malten utan även dess närbesläktade surrogat (inom svensk språkvård synonymt med nödfallsmedel) såsom bourbon i olika former samt givetvis blendeds. Prisbilden har varierat från dryga 200 kronors strecket till samma siffra nästintill tiodubblad. Varje gång har efterträtts av nya smakupplevelser, tydligt guidade av arrangörerna som grävt i arkiv och förmedlat det hela till de övriga i akademien. Smakscheman har tillskapats och resultatet jämförts efter tycke och intryck. One loser and one winner. Inget föreningstjafs, inget gnäll, endast ett sällskap vars tankar kretsar kring god mat, whisky och annan verbal livsåtnjutning. Som deltagare synes kvalitén vara förespråkande, och nog har sällskapet utvecklats, både socialt och kunskapsmässigt, åtminstone när det rör spörsmål kring denna ädla dryck.

Betygsättning: Akademien har sedan provningen den 20/3 2009 utvecklat en betygsmatris baserad på en översättning av Malt Maniacs (www.maltmaniacs.org) betygsskala, graderad från 1-100 poäng, med vissa smärre förändringar i dess språkstruktur och kriterier vilket sammantaget ger en något mer differentierad skala. Betygsättningssystemet sker som ett led i akademiens utveckling för att kunna jämföra varje provning och respektive provad whisky med varandra. Antalet betyg satta per provning är detsamma som antalet närvarande vid varje provningstillfälle. Betygsättningen sker direkt efter varje enskild färdigprovad whiskysort. För att statistiskt mer säkerställa kvalitén stryks högsta och lägsta poäng varefter ett medelvärde uträknas och avrundas till närmsta heltal. Dessa slutgiltiga betygssiffror blir således de återfinnes i tabellen ovan (statistiksymbolen). För att ytterligare få fram hur mycket deltagarna avviker från varandra, i den trots allt subjektiva bedömningen, har akademien fr.o.m. provningen den 15/5 2009 standardavvikelse som en parameter. Ju högre siffra ju större är betygsspridningen relaterat till medelvärdet.

VÄLKOMNA OCH VARA MED

Stacks Image 1212
Stacks Image 1216
Stacks Image 1214