Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

Släkt- och Hembygdsforskning är en fantastisk hobby! 
Resultatet inger glädje, förståelse och insikt i sin egen och sina förfäders historia. Att ha kunskap om det förflutna, om världshistoria och levnadsöden på lokal nivå, ger stolthet och tillfredsställelse. 

Visseltoftabygden
För si så där 100-150 år sedan fanns det över 1500 invånare i Visseltofta socken och var by sjöd av liv. Torpare, bönder och några hantverkare, alla med långa släktrötter i bygden. De bidrog till stora barnskaror och mycket efterlämnad historia. Successivt avfolkades landsbygden. Städernas expansion lockade till arbete och även emigration blev vanligt, i synnerhet till Tyskland, Danmark och USA. Överallt finns idag personer som har sitt förflutna i Visseltoftabygden.Visseltofta socken i Västra Göinge härad, tidigare Kristianstad län (numera Skåne) är en relativt lättforskad församling. Materialet är digert och kyrkböckerna mer eller mindre kompletta från 1650. Därutöver mantalslängder, jordeböcker, tingsprotokoll, bouppteckningar osv, inte sällan långt tillbaka i tiden. Från 1500-talet i danska arkiv (Riksarkivet i Köpenhamn) och därefter i svenska arkiv (främst Landsarkivet i Lund och Riksarkivet i Stockholm). Visseltofta ligger dessutom mitt i en äldre krigshärd, en del av Snapphanebygden med allt vad ett krig innebar och efterlämnat. Spännande men också tragiskt.

Historiskt material - Sök dina rötter, din saga! 
Det finns mycket historiskt material bevarat i våra arkiv, från 1500-talets senare del och framåt. Förutom kyrkliga angelägenheter återfinnes folk och bygd i domstolsväsendets olika handlingar, hos lantmäteriet eller i andra statliga institutioners arkiv. I vissa fall finns ännu äldre handlingar, t ex medeltida diplom. 
Nedan finns ett urval länkar till bra källor, för nybörjaren eller den insatte - Historiska kartor, Släkt- och Hembygdsforskning och DNAGenealogi m.m.!

Våra egna publikationer - Bygden berättar!
Vi har själva publicerat några hembygdsböcker med mycket historisk fakta och information om Visseltoftabygden, från 1500-talet till nutid. Alla utom den äldsta från 2005, finns att beställa via oss eller att köpa på Bokhandeln i Osby. Bokserien Bygden berättar finns i versionerna 1-4, utgivna 2008 (50 kr), 2011 (50 kr), 2014 (100 kr) och 2017 (300 kr), den sista inbunden och i A4-format. Samtliga böcker rikt illustrerade ca 150 till 200 sidor. Frakt tillkommer! Bilder finns under fliken Nyheter.

Äldre fotografier, material i övrigt, forskarfrågor - Kontakta oss!
Har ni material, t ex gamla fotografier, med koppling till Visseltoftabygden. Kontakta oss gärna. Vi hjälper gärna till med att digitalisera material och på det sättet kanske vi inte bara kan rädda det för eftervärlden utan också göra det tillgängligt för släkt- och hembygdsforskare. Vi har också möjlighet att hjälpa er med frågor rörande Visseltofta och dess äldre historia. Vi är en ideell förening men arbetar efter förmåga. Välkomna!