December 2018

Studiecirkel i Visseltofta - Fokus Hembygden

STUDIECIRKEL I VISSELTOFTA.
Studiecirkel med fokus på hembygden!
 
Under våren/vintern 2018 arrangerade vi en studiecirkel med tema släktforskning. En mycket lyckad sådan!. Vi vill nu undersöka intresset för ytterligare en studiecirkel, med inriktning på hembygdsforskning. Det har skrivits mycket om Visseltofta socken genom åren men det finns säkert mycket som ännu är oskrivet eller outforskat. Vad finns i bygdens byrålådor eller på vinden? Vad göms i de digitala arkiven och i de arkiv som man faktiskt fortfarande måste besökas fysiskt! Vad skrevs i tidningen förr? Kan jag knyta en historia till bilder från Björks samlingar? Har eller kan min släkt- och DNA-forskning bjuda på en intressant historia när jag knutit kontakt med avlägsna släktingar?    
Kanske kan det framtagna materialet så småningom mynna ut i ett antal artiklar för en kommande hembygdsbok. Viktigt är också att ALLA kan forska om bygden vare sig man är infödd eller inflyttad, känn INGA begränsningar och vi hjälps åt! Det är en fördel att tillgång till en dator eftersom mycket material är digitaliserat. Studiecirkeln hålls i Hembygdsgården under fem söndagskvällar 18.00 – 21.00 mot en avgift på 300 kronor för lokal och kaffe. Studieledare; Mattias Persson och Fredrik Hellman. Datum under 2019 är; 13/1, 27/1, 10/2, 24/2 och 3/3. Anmäl ditt intresse omgående till Fredrik Hellman på mailadress;
fredrik@osbyglas.se eller på 070-9679310.