Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

Visseltofta Hembygdsförening

vill uppmärksamma Visseltoftabygdens särart och lyfta dess rika historia. Vi vill tillsammans med bygden gynna landsbygdens mångfald och vårt kulturella arv, i dåtid, nutid och för framtiden.

Vi arrangerar historiska vandringar. Vi dokumenterar flydda dagar, bl.a. genom vår bokserie BYGDEN BERÄTTAR. Vi anordnar också kurser, föreläsningar och håller en årlig skörde- och hantverksmarknad. Välkomna till vår by och vår förening!

Vi skapar mervärden för framtiden!

Vår gemensamma historia är nyckeln till framtida livskvalité

Oavsett hur vi lever lämnar vi spår. Oavsett om vårt levnadssätt varit bra eller dåligt är de värda att förhålla sig till. Genom dokumentation kan vi se tillbaka för att gemensamt nå en bättre framtid. Hand i hand går människan, miljön och naturen och i symbios har den vackra Visseltoftabygden skapats. Vad vi gjort är vad vi gör. Vad vi gjort är vad som blir. Insikt om vårt förflutna stärker vår tillvaro och ger oss mening.

Stöd oss i vårt arbete. Investera i er själva! Bli medlem!

Visseltoftabygden, en del av världen

Genom att aktivt stödja oss i vårt arbete, ekonomiskt eller på andra sätt, visar du dig själv och din omgivning att platsen där vi lever och verkar är unik och värd att bevara. Resultatet blir förhoppningsvis en trevlig tillvaro, möjlighet till kontakter och nätverk och en livfull omgivning, både miljömässigt och befolkningsmässigt. Bli opinionsbildare, sprid budskapet om Visseltofta och vår förening!

VHBFmedlem2021.png
VHBFmedlem2021.png

Hembygdsgården, lokal för festligheter och kommande museisamling

Hyr våra lokaler för möten & festligheter

Hembygdsgården mitt i Visseltofta kyrkby, uppfördes ursprungligen 1925 som byns femte skolbyggnad i ordningen. Idag förvaltas den av Visseltofta Hembygdsförening. Hembygdsgården är möjlig att hyra för allmänheten i samband med fester, möten osv. Välkomna! OBS Inga övernattningar.

Att hyra lokalerna (priserna gäller fr. 2019 - med vintertid avses perioden 15/10 till 15/4):

Hela huset 1200 kr/dygn (vintertid) och 900 kr/dygn (sommartid). Stora salen (A-sal) 900 kr/dygn (vintertid) och 700 kr/dygn (sommartid). Salen har utrymme för upp till 80 pers. samt en mindre scen. Lilla salen (B-sal) 500 kr/dygn (vintertid) och 400 kr/dygn (sommartid). Salen passar bra till mindre sällskap och för möten upp till 25 pers. Köket ingår normalt i respektive hyra. Här finns porslin etc., köksredskap, diskmaskin och två ugnar/spisar, dvs. möjligheter att tillaga mat i viss utsträckning. I övrigt finns två toaletter. Salarna, kök, och en toalett är handikappanpassade.

Önskas städning debiteras 500kr/sal (inkl. hall, kök och toalett) alt. 800 kr vid hyra av hela huset.

Uthyrning, kontakta ansvarig Marion Andersson 070-8568390 alt. Gert Wulff 076-8098133 eller marion.visseltofta snabela gmail.com

Visseltofta Hembygdsgård.jpg
Visseltofta Hembygdsgård.jpg

Samtiden är snart historia, hjälp oss dokumentera!

Vi arbetar för mer hembygdslitteratur

Vi i föreningen har sedan 2004 arbetat med att dokumentera bygden. Vår femte bok blev klar våren 2017. Därutöver har vi genomfört otaliga historiska vandringar och markerat ut torpgrunder och andra lämningar. Vi vill sprida kunskap om bygdens historia och landskapets kulturella dynamik, ett arv som ack så snabbt mister sin substans eller koppling till de händelser som en gång skett. Människor föds och människor dör och med det successivt minnena. Att dokumentera det dåtida i bygden är viktigt. Inte bara fysiska spår utan också intervjua de äldre då dessa faktiskt är de sista av sin stam. De sista som brukat marken, de sista att använda ålderdomliga metoder, de sista som kunnat minnas föräldrar och far- och morföräldrar med rötter ner i 1800-talet. Direkta små kopplingar till tiden före industriell revolution och det tekniska samhällets födelse. Det är nu vi kan och måste skriva och samla. Det är nu vi kan fotografera miljöer som är på väg att försvinna eller göras otydliga. Nu kan vi kan ta vara på äldre bildmaterial innan materialet förskingras eller mister sin proveniens. Tekniken gör det tillika enklare än någonsin!

Visseltofta är utöver Hembygdsföreningen rik på namnkunniga personer som låtit bygdens historia hamna på pränt. Socknens alla torp, över 300 stycken, finns dokumenterade i en bok utgiven 1957 av Svante Gunnarsson, Torp och Backstugor i Visseltofta socken. Medförfattaren Ragnar Hallberg dokumenterade samtida varav en del tryckts i t ex Osby Hembygdsförenings årsböcker, därtill dennes son Tord Jöran Hallbergs material. Far och son Malte och Nisse Björk har flitigt förmedlat Visseltoftabygdens människor i dagstidningen Norra Skåne, från 40-talet och in på 1980-talet. Uppteckningar finns, via dem, också att finna i Folklivsarkivet i Lund. Ytterligare bör nämnas Erland Troedsson och Karl Wahlberg, två entusiastiska hembygdsvänner. I närmre tid är böcker utgivna av Sisten Svensson, t ex bokserien Så länge korparna flyger, om Kylens historia (Kylen, Visseltofta socken), tillsammans med Tord Jöran. Längsmed en åder af liv utgavs 2010 av Mattias Persson och beskriver gårdarna och byarna i västra sockenhalvan. Genom flera författare, i synnerhet via Evald Malm och Fredrik Hellman, har 1900-talet dokumenterats flitigt, bl a i Bygden berättar-serien samt i lokaltidningen Allt om Osby och Byalagets lokaltidning Visseltoftabladet.

dokumentera din historia.jpg
dokumentera din historia.jpg