- VÄLKOMNA TILL VISSELTOFTA HEMBYGDSFÖRENING -

- VI HÅLLER BYGDEN LEVANDE -

ETT KULTURARV ATT FÖRVALTA
Stacks Image 482
Stacks Image 486
Stacks Image 484

VILKA ÄR VI?

Föreningen tillkom 1983 som ett arv ur hembygdskommitén för Visseltofta Medborgarehusförening, bildad 1951. Vi arbetar idag för Göinges mångfacetterade landskap, för lokal kreativitet, för landsbygdens mångfald, för positiv byutveckling och för bevarandet av vårt kulturella arv, i tiden och för framtiden. Vi vill också framhäva Visseltoftabygdens särart genom ett historiskt perspektiv.
Vad vi gör? Vi arrangerar historiska vandringar, dokumenterar dåtid och nutid, BL.A. GENOM VÅR BOKSERIE BYGDEN BERÄTTAR, anordnar kurser och föreläsningar med kulturella eller historiska kopplingar. Därutöver, bl.a. en årlig julmarknad. Välkomna till vår förening!

STAY CONNECTED - VISSELTOFTA HEMBYGDSFÖRENING KNYTER SAMMAN HÄNDELSER OCH MÄNNISKOR

Stacks Image 1337
Stacks Image 1341
Stacks Image 1339

VÅR BYGD ÄR RIK PÅ OPINIONSBILDARE!

- HEMBYGDSGÅRDEN -
ATT HYRA FÖR MÖTEN OCH FESTLIGHETER

Stacks Image 1181
Stacks Image 1185
Stacks Image 1183

Hembygdsgården - möteslokal, festplats och föreningsnav.
Hembygdsgården ligger placerad mitt i Visseltofta kyrkby och uppfördes ursprungligen 1925 som byns femte skolbyggnad i ordningen. Sedan ett antal år tillbaka handhas den av Visseltofta Hembygdsförening, som samlingslokal vid bygdens aktiviteter, men är också möjlig att hyra för allmänheten i samband med fester, möten osv.. Inom sinom tid kommer även byggnaden innehålla vår museisamling.
Att hyra lokalerna (priserna gäller fr. 2017 - med vintertid avses perioden 15/10 till 15/4):
Hela huset 1200 kr/dygn (vintertid) och 900 kr/dygn (sommartid).
Stora salen (A-sal) 900 kr/dygn (vintertid) och 700 kr/dygn (sommartid). Salen har utrymme för upp till 80 pers. samt har en mindre scen.
Lilla salen (B-sal) 500 kr/dygn (vintertid) och 400 kr/dygn (sommartid). Salen passar bra till mindre sällskap och för möten upp till 25 pers.
Köket ingår normalt i respektive hyra. Här finns porslin etc. samt möjligheter att tillaga mat i viss utsträckning. I övrigt finns två toaletter. Salarna, kök, och en toalett är handikappanpassad.
Önskas städning via oss debiteras 400kr/sal (inkl. hall, kök och toalett) alt. 600 kr vid hyra av hela huset. SE - Reglemente för Hembygdsgården.
Uthyrning, kontakta ansvarig Marion Andersson 070-8568390 alt. Gert Wulff 076-8098133 eller via kontakformulär (KONTAKT). Fungerar ej formulär, använd marion.visseltofta snabela gmail.com

EN HISTORIA FÖR ALLA

TVILLINGKVARNARNA I SÖDRA HANAVRÅ

Föreningens två små kvarnar ligger idylliskt belägna intill Lillån i Södra respektive Norra Hanavrå, ett par km väster om kyrkbyn (skylt finns från vägen Vesljunga/Emmaljunga). Kvarnarnas ursprung är från 1800-talet varav den ena är hitflyttad efter en översvämning på 1800-talets mitt som förstörde flera dämmen längsmed ån, från Vesljungasjön i väster till Helgeån i öster.


Stacks Image 493
Stacks Image 495

Möjligheten att själv upptäcka dem är enkelt och en fikastund på plats uppfriskande. Önskas besök invändigt, kontakta Fredrik Hellman 0709-679310. Välkomna!

- FRÅN ORD TILL HANDLING -
KANSKE STÖDJA OSS MED ETT MEDLEMSKAP?

Stacks Image 1212
Stacks Image 1216
Stacks Image 1214