- RÖTTER ATT SÖKA -

SLĂ„KT- OCH HEMBYGDSFORSKA
Stacks Image 482
Stacks Image 486
Stacks Image 484

Släkt- och Hembygdsforskning är en fantastisk hobby!
Resultatet inger glädje, förståelse och insikt i din egen och våra förfäders historia. Att ha kunskap om det förflutna, om världshistoria och levnadsöden på lokal nivå, ger stolthet och tillfredsställelse.

För si så där 100-150 år sedan fanns det över 1500 invånare i Visseltofta socken och var by sjöd av liv. Torpare, bönder och några hantverkare, alla med långa släktrötter i bygden. De bidrog till stora barnskaror och mycket efterlämnad historia. Successivt avfolkades landsbygden. Städernas expansion lockade till arbete och även emigration blev vanlig, i synnerhet till Tyskland, Danmark och USA. Överallt finns idag personer som har sitt förflutna i Visseltoftabygden.Visseltofta socken i Västra Göinge härad, tidigare Kristianstad län (numera Skåne) är en relativt lättforskad församling. Materialet är digert och kyrkböckerna mer eller mindre kompletta från 1650. Därutöver mantalslängder, jordeböcker, domprotokoll, bouppteckningar m.m., inte sällan långt tillbaka i tiden. Från 1500-talet i danska arkiv (Riksarkivet i Köpenhamn) och därefter i svenska arkiv (främst Landsarkivet i Lund och Riksarkivet i Stockholm). Visseltofta ligger dessutom mitt i en äldre krigshärd, en del av Snapphanebygden med allt vad ett krig innebär och efterlämnar. Spännande men också tragiskt. Sök dina rötter, din saga!
Historiskt material
Det finns mycket historiskt material bevarat i våra arkiv, från 1500-talets senare del och framåt. Förutom kyrkliga angelägenheter återfinnes folk och bygd i domstolsväsendets olika handlingar, hos lantmäteriet eller i olika statliga institutioner. I vissa fall finns ännu äldre handlingar, t ex medeltida diplom (oftast arvskiften).
Ovan och längst ner på sidan finns länkar till några bra källor, för nybörjaren eller den insatte - Historiska kartor, Släkt- och Hembygdsforskning och DNAGenealogi!

HISTORISKT MATERIAL - ATT SÖKA I ARKIVEN

Stacks Image 1337
Stacks Image 1341
Stacks Image 1339

BÖRJA LETA DÄR DU STÅR ELLER DÄR DE NÄRMSTA FINNS

Stacks Image 1181
Stacks Image 1185
Stacks Image 1183

Äldre tidningsartiklar -
Fredrik Hellman, styrelseledamot i föreningen, har sedan ett antal år digitaliserat privata samlingar av tidningsartiklar med Visseltoftabygden i fokus. Främst rör det sig om reportage ur Norra Skåne, även små notiser om dödsfall och kungörelser.
Artiklarna hittar ni externt på visseltoftabygden2.se.

MÄNNISKANS OCH LANDSKAPETS INTERAKTION

SAMTIDEN BLIR SNART HISTORIA - DOKUMENTERA!

Vi i föreningen har sedan 2004 jobbat med att dokumentera bygden systematiskt. En femte bok är på gång, våren 2017. Därutöver har vi genomfört otaliga historiska vandringar, markerat ut torpgrunder och andra lämningar. Allt för att sprida kunskapen om bygdens historia och landskapets kulturarv som så snabbt mister sin substans eller koppling till händelser som skett. Människor föds och människor dör och med det minnena. Att dokumentera det dåtida i bygden är viktigt. Inte bara fysiska spår utan också intervjua de äldre då dessa faktiskt är de sista av sin stam. De sista som brukat marken, de sista att använda ålderdomliga metoder, de sista som kunnat minnas föräldrar och far- och morföräldrar med rötter ner i 1800-talet. Direkta små kopplingar till tiden före industriell revolution och det tekniska samhällets födelse. Det är nu vi kan och måste skriva och samla. Det är nu vi kan fotografera miljöer som är på väg att försvinna eller göras otydliga och nu vi kan ta vara på äldre bildmaterial inan materialet förskingras eller mister sin proveniens.

Stacks Image 495

MEDVERKA TILL NÄSTA HEMBYGDSBOK - SKRIV TILL OSS!

Stacks Image 1212
Stacks Image 1216
Stacks Image 1214